Noc (Droga w nocy)

1872-1873             olej, p³ótno               Muzeum Narodowe w Warszawie