Pejza┐ z dwoma czerwonymi domkami

1929
gwasz, tektura, 48 x 63,5 cm

Muzeum Narodowe w Warszawie