W niewoli kozackiej

1876-77
olej, p│ˇtno, 45,8 x 60,5 cm

Lwowska Galeria Obrazˇw