Pogodne życie

olej, dykta, 97 x 124 cm

Muzeum Narodowe w Warszawie