Namiot cyrkowy

olej, p³ótno, 89 x 114,5 cm

Muzeum Narodowe w Warszawie