Krajobraz
Bieda-szyby w Zawodziu

1934
olej, płótno

ostatni właściciel: Muzeum Śląskie, Katowice

zaginiony 1939-1945