Portret trojga dzieci artysty

1870                      Muzeum Narodowe w Warszawie