Czarny kwiat

ok. 1923
olej, p³ótno, 54 x 43,5 cm
Muzeum Narodowe w Poznaniu