Krajobraz z Hiszpanii

olej, p³ótno, 73 x 59,5 cm
Muzeum Narodowe w Poznaniu