Kompozycja, Koncert nad stawem

olej, p³ótno, 80,5 x 100 cm

Muzeum Narodowe w Warszawie