Eunuchy i ogiery

ok. 1922
papier, 15,7 x 23,5 cm

Muzeum Narodowe w Warszawie