Polonia
fragment projektu witraża do katedry w Lwowie

1892-1894

Muzeum Narodowe w Krakowie